Kun to timar fra sørlandskysten

01.01.17 kl. 11.00

Premieutdeling til alle som har fargelagt!

Brokkie delar ut premiar til alle som har delteke på fagelegging i løpet av joleferien.

Fargeleggingsutstyr ligg i kafeen på alpinssenteret heile jola.

Hugs å sette på namnet ditt på teikninga.

Lukke til.