Kun to timar fra sørlandskysten
06 Juni
kl. 10.00

PARSELL HAGE I BROKKE

- dyrk dine eigne grønnsaker

Lyst å bli med på å dyrke rein høyfjellsmat? Brokkestøylen har omkring 1 mål ferdig pløyd og harvet. Planen er å dele opp i 10 teiger. Du kan dyrke poteter, gulrøtter, løk etc. På din eigen teig om du vil. Si fra i god tid om du er interessert.
Ta med frø og spade.

Ta kontakt med Brokkestøylen på 93084020 eller erikberglihn@gmail.com

Du finn meir informasjon her: DYRK DIN EIGEN PARSELL