Kun to timar fra sørlandskysten

23.01.19 kl. 18.00 - 21.00

Kva betyr utviklinga i Brokke for lokalt næringsliv?

Valle Sparebank arrangerer seminar for bedriftskundane våre med fokus på utviklinga i Brokke og kva for moglegheiter dette gjev lokalt næringsliv.

Foreløpig program:
• Velkomen
• Økonomiske ringverknader av utviklinga i Brokke – nøkkeltal
• Kva planlegg utbyggarane i Brokke framover?
• Planstatus i Brokke og sentrumsutvikling i Valle og på Rysstad
• Kva betyr utviklinga i Brokke for vår bedrift og satsinga vår?
             Innlegg frå fleire lokale og regionale verksemder
• Brokke 2025
Etter den faglege delen vert det middag frå det gode kjøkkenet på Sølvgarden.
Seminaret og matserveringa er gratis for bedriftskundane våre. Påmelding kan skje anten ved å melde seg på her på FB eller sende e-post til post@valle-sparebank seinast måndag 21.01.2019.