Kun to timar fra sørlandskysten

29.03.18 kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste på Brokkestøylen

Den årlege friluftsgudtjenesta vert i år på Brokkestøylen!

Syner til Bykle og Valle menighet sine sider for meir info om gudtjenesten.

Etter gudstjenesten er Brokkestøylen ope for servering, frå kl. 12.00- 17.00.

Velkomen!