Kun to timar fra sørlandskysten
21 Juli
kl. 14.00

FISKEKONKURRANSE

- ved Sølvgarden Hotell og Feriesenter

Onsdag 21 juli holder Valle Jakt og Fiskelag ein fiskekonkurranse på Rysstad.
Det blir premiering i 2 klasser over 14 år og under 14 år.
For størst og flest fisk.
Kom å møt opp, store og små.
Sjå også innlegg i Setesdølen eller arrangementet her på Facebook!