Kun to timar fra sørlandskysten

Nytt hyttefelt ved foten av Løefjødd!

Løefjell Vest

“Flott natur og lokale tradisjonar, kombinera med moderne hytter finn du i Brokke”. Løefjell Vest har 34 tomtar i sentrum av Brokke med skiløypene som nærmaste nabo.