Vinteren er komen til Brokke.

Har du bestilt brøyting til hytta?

Brøytemannskapet har polert traktorane og smurt fresane, og er klar for å kjempe mot ver og vind for å halde vegane opne gjennom sesongen

Brøytemannskapet har ein påminnelse til alle som har bestilt brøyting!

Me minner om “vilkår for brøyting”!
– Dersom du har tenkt deg på hytta i vekedagene lyt det meldast i frå til brøytevakt seinast dagen før. Då kan brøytevakta samle opp “bestillingane” og ta rydding av ev fleire tomter på ein tur.
– Sjå også til at brøytearealet er rydda fri for store steinar, materialar ol.
– Brøyteareal må også vere forsvarleg merka med stikker.

Brøytevakt – tlf.: 41 50 43 80

Brøyting og strøing i Brokke

Brøyting og strøing på Kvisletoppen og i Furuåsen Panorama.