Kun to timar fra sørlandskysten

Vinteren nærmar seg og det er tid for å bestille brøyting!

Har du bestilt brøyting til hytta?

Brøytemannskapet har polert traktorane og smurt fresane, og er klar for å kjempe mot vèr og vind for å halde vegane opne gjennom sesongen 2019/2020.

Brøytemannskapet har ein påminning til alle som skal ha brøyting til hytta.

Me minner om “Vilkår – brøyting 2020“!
– Dersom du har tenkt deg på hytta lyt du melde ankomst/avreisedato i “brøyteappen” seinast kl 18.00 dagen før ankomst.
– Sjå til at brøytearealet er rydda fri for store steinar, materialar ol.
Brøyteappen

Brøytevakt – tlf.: 41 50 43 80

 

Brøyting bestiller du her:

Brøyting og strøing i Brokke

Brøyting og strøing på Kvisletoppen og i Furuåsen Panorama.