Vi har gått forbi 1.november og tid for vinterstenging av Suleskardvegen.

Suleskardvegen er vinterstengt.

Kvart år er Suleskardvegen vinterstengt i perioden frå 1. november til tidligast 20. mai.

Tirsdag 1. november kl. 20.00 stengte Fv 337/Fv 987 Brokke – Suleskard.

Vegen er stengd fram til 20.mai 2017.