Kun to timar fra sørlandskysten

OPPSTART RULLESKILØYPE

- rulleskiløypa er i igangsatt

Det er så gama å endelig kunne vise dykk at arbeidet med den nye rulleskiløypa/ljosløypa i Brokke er i gong!

Traseen er no hogd, og Nomeland Maskin AS som vant anbudet, vil startet graving i løpet av 2-3 veker.

Traseen med snøkanonannlegg og ljos skal stå ferdig og være klar til bruk denne sesongen. Men asfalten vil ikke bli lagt før ca juni 2022. Grunnen til at asfalten blir lagt neste sommer, er for at traseen skal få “satt”seg skikkelig, slik at asfalten blir jevnest muleg.

 

Me gler oss til å teste løypa, og me kjem til å halde dykk oppdaterte undervegs!

 

Meir info om rulleskiløypa finn dykk her!