Julenissen kjem til Brokke!

Jol i Brokke

Det ryktast at nissen kjem til alpinsenteret kring klokka eitt, men om han kjem på ski, hest eller til fots vitast ikkje...

Det vert teiknekonkurranse i kafeen, kveldskøyring, nyttårsrakkettar og mykje meir! Følg med på Facebook.com/brokkecom

eller på kalenderen på brokke.com  

Obs… kveldskjøring torsdag 28.desember, ikkje fredag 29.