Kun to timar fra sørlandskysten

Jol i Brokke med mykje snø!

Jol i Brokke

Alle langrennsløyper blir køyrd opp og alle nedfarter og heiser er opne! Dette ser ut til å bli ei fin kvit jol i Brokke!

 

Det ryktast og at at nissen kjem til alpinsenteret kring klokka eitt julaften, men om han kjem på ski, hest eller til fots vitast ikkje…

 

Følg med på Facebook.com/brokkecom eller på kalenderen på brokke.com for å få med deg alt som skjer!

Det er ope kvar dag frå 10.00-16.00, bortsett frå julaften då er det ope til kl 14.00!