Kun to timar fra sørlandskysten

HYTTEBOOM I BROKKE

- selger bedre enn Hovden

Agderposten har skrevet ein flott artikkel om hyttebygging i Brokke om dagene!

I år er det allerede ca 40 hytter som skal byggast, og det er solgt mange hytter på videresalg.

Ifølge eigedomsmeglar Bjorå er det solgt fleire hytter her enn på Hovden nå om dagene. Det skyldes nok mest at det er ein time kortare reiseveg, og at det er rimelegare hyttepriser her!

Du kan lese artikkelen her: Agderposten/hytteboomibrokke