Kun to timar fra sørlandskysten

Bestill fuglejakt hjå Brokke Aktivitet.

Dagskort på fuglejakt i Brokke

Brokke Aktivitet AS formidlar småviltjakt og jaktopplevingar i Brokke.

Fuglejakt i Brokkeheia seinhausten 2018 og vinteren 2019.

Det er tidvis observert mykje rype i våre terreng gjennom hausten. Me vel derfor å selge dagskort ut resten av jaktåret.

«Bag-limit» er satt til 2 fugl (rype/orrfugl) pr jeger pr dag. Jakt på storfugl (tiur/røy) er ikkje tillat.

Det er obligatorisk å levere jaktrapport som opplyser tal på sett/skote. Send rapport på e-post til jakt@brokke.com.

Bruk skjema nedanfor for bestilling. Vel jaktfelt og ynskt dato!

Faktura blir sendt til oppgitt e-post. Merk at faktura kjem frå følgande e-postadresse: noreply@invoice.24sevenoffice.com

Pris for eit dagskort er kr 700,-

Kontaktinformasjon

  • Brokke Aktivitet AS Tor Brokke E-post: tor@brokke.com
    Telefon: 98632477

Påmeldingsskjema Fuglejakt dagskort

Velg dato

Jaktområde

Namn

Adresse

Postnummer

Poststed

Fødselsnummer

E-post

Gjenta e-post

Telefon

Betalt jegeravgift

Jegernummer